Zowel de Positieve Acht filosofie als deMobiliteitswijzer zijn belangrijke hoekstenen van Diligent.

De Positieve Acht vormt het logische vertrekpunt voor de wijze waarop Diligent  in de zorg ontstane aandoeningen kan inperken.

De Mobiliteitswijzer biedt realistische aanbevelingen voor de juiste ruimte, uitrusting en werkmethoden om optimale zorgresultaten te bewerkstelligen. Wanneer cliënten in gezondheidszorginstellingen veilig en tijdig worden gemobiliseerd, heeft dat een domino-effect op hun veiligheid en welzijn. 

Cliënten overeind en in beweging krijgen – veilig, tijdig en regelmatig – vermindert het risico van zorggerelateerde problemen als valpartijen, decubitus, ontstekingen aan de urinewegen, beademingspneumonie en diepe veneuze trombose (DVT). Het kan zelfs de behandelduur en het aantal heropnames verminderen.