handboek-transfers-diligent-onderzoek-mobiliteit-decubitus

Hoe til of verplaats je cliënten op de juiste wijze, in relatie tot decubituspreventie? Dat is de basis voor deze eendaagse training.

Nieuwe inzichten hebben er toe geleid de til- en transfertechnieken in het Handboek Transfers te herschrijven. Verschillende invalshoeken op het gebied van decubituspreventie en til- en transfertechnieken alsmede het onderzoek ‘Risico op huidschade door transfers’ door Knibbe et al. zijn gecombineerd in het belang van zowel de cliënt als de zorgverlener.

Deze training is geschikt voor Ergocoaches Zorg. De training is V&VN geaccrediteerd. 

Programma en inschrijving training HB Transfers en Mobiliteitswijzer