Het gemiddeld gewicht van de Nederlander neemt ieder jaar iets toe. Meer dan 50% van de Nederlandse bevolking (ouder dan 20 jaar) heeft overgewicht en bij bijna 14% van onze bevolking is sprake van obesitas. In de gezondheidszorg komt men deze groep cliënten steeds vaker tegen.

Obesitas, in combinatie met zorgproblemen die veroorzaakt worden door verminderde mobiliteit, verhoogt aanzienlijk de kans op fysieke overbelasting bij zorgverleners.

De standaard voorzieningen en hulpmiddelen voldoen vaak niet voor plus size cliënten. Om deze cliënten hoogwaardige zorg te bieden, zijn aanvullende kennis en vaardigheden nodig. Doelstelling van de training is om de risico’s voor zowel cliënt als zorgverlener te voorkomen of beperken.

Deze training is geschikt voor ergocoaches, paramedici en alle medewerkers in de zorg die zich willen verdiepen in de zorg voor plus size cliënten.


Programma en inschrijving training Obese zorg