Klinische efficiëntie en veiligheid

ArjoHuntleigh wil u middels een uitgebreid assortiment literatuur en studiegidsen, in de vorm van trainingsessies, speciale studiedagen, interactieve webprogramma's en brochures en samenvattingen over klinisch onderzoek voorzien van klinisch relevante onderwerpen.