Waarom helpt buikligging?

Buikligging verandert de verdeling van de alveolaire insufflatie (Marini, 2004, Albert, 2000)

  • Meer homogene verdeling van transpulmonale druk en alveolaire insufflatie
  • Optimale match van ventilatie/perfusie
  • Zwaartekrachteffecten
  • Driehoekig
  • Groter oppervlak posterieur
  • Minder druk op vena cava als abdomen niet is vernauwd
  • Beter aanspreken van de alveoli
  • Vorm van de longen
  • Wijzigingen pleurale gradiënt
  • Positie abdomen