ArjoHuntleigh Knowledge Mobility Gallery Albert Long

Deze cliënt is in staat om zonder hulp van anderen zelfstandig dagelijkse handelingen uit te voeren.

Mogelijk heeft de cliënt wel speciale hulpmiddelen nodig. In zijn algemeenheid is er geen risico van fysieke overbelasting bij de zorgverlener. Albert moet zorgvuldig in de gaten worden gehouden.

Kenmerken:

  • Ambulant, loopt wellicht met een wandelstok
  • Onafhankelijk, kan zichzelf verschonen en aankleden
  • Doorgaans geen risico van dynamische of statische overbelasting bij het personeel
  • Stimuleren van functionele mobiliteit is zeer belangrijk