ArjoHuntleigh Knowledge Mobility Gallery Doris Long

Deze cliënt is niet in staat om dagelijkse activiteiten onafhankelijk te verrichten of om daaraan actief op substantiële of betrouwbare wijze bij te dragen.

Hulp zou, als ze zonder speciale voorzorgsmaatregelen zou worden verleend, tot risico van fysieke overbelasting van de zorgverlener leiden. Er moeten hulpmiddelen worden gebruikt om dit risico uit te sluiten. Deze cliënt is zelf niet in staat om substantieel aan de handeling bij te dragen.

Maar het is belangrijk om deze cliënten wanneer en waar mogelijk te activeren. De hulp die Doris krijgt, kan ook transfers met een passieve tillift omvatten. Preventie is een aanvullend punt dat van belang is in verband met problemen die aan immobiliteit zijn gerelateerd, bijvoorbeeld als het gaat om goede huidverzorging.

Het is belangrijk om de verslechtering van haar mobiliteit tegen te gaan.

Kenmerken:

  • Kan niet staan en kan eigen gewicht niet dragen. Kan zitten met goede ondersteuning.
  • Is in de meeste situaties afhankelijk van de zorgverlener
  • Zonder de juiste hulpmiddelen een hoog risico op statische en dynamische overbelasting voor de zorgverlener
  • Stimuleren van functionele mobiliteit is zeer belangrijk