ArjoHuntleigh Knowledge Mobility Gallery Emma Long

Deze cliënt is niet in staat om zelf dagelijkse activiteiten te verrichten of daaraan actief bij te dragen.

Hulp zou, als ze zonder speciale voorzorgsmaatregelen zou worden verleend, tot risico van fysieke overbelasting van de zorgverlener leiden. Er moeten hulpmiddelen worden gebruikt om dit risico uit te sluiten. Deze cliënt is zelf niet in staat actief aan de handeling bij te dragen.

In het geval van Emma wordt het niet langer belangrijk geacht haar te stimuleren een bijdrage aan de handeling te leveren en actief te worden. In sommige gevallen, bijvoorbeeld bij cliënten in het terminale stadium van kanker of Alzheimer, kan deze actieve bijdrage zelfs beter als onwenselijk worden vermeden. Maar een cliënt die ervoor kiest om zijn energie te sparen voor bezoekers en passief blijft tijdens het zorgproces, kan ook tot die groep behoren.

Het bevorderen of stimuleren van de mobiliteit en het activeren van de cliënt behoren niet langer tot de doelen van het zorgplan. Optimale zorg verlenen en/of het voorkomen van complicaties van immobiliteit, bijvoorbeeld goede huidverzorging, dienen prioriteit te krijgen. Emma wordt verplaatst met behulp van hulpmiddelen als een passieve tillift.

Het doel is het voorkomen van complicaties die worden veroorzaakt door langdurige bedlegerigheid en het haar zo comfortabel mogelijk maken.

Kenmerken:

  • Wellicht volledig bedlegerig, kan soms in speciale stoel zitten
  • Altijd volledig afhankelijk van de zorgverlener
  • Zonder de juiste hulpmiddelen een hoog risico op statische en dynamische overbelasting voor de zorgverlener
  • Stimuleren van functionele mobiliteit is niet het belangrijkste doel