Wat wordt onder preventie van fysieke belasting verstaan? Dat gaat veel verder dan hulpmiddelen en systemen.

Door onze jarenlange samenwerking met professionals in de zorgsector en door goed naar hen te luisteren, zijn wij als geen ander in staat de belangrijkste elementen voor de preventie van fysieke belasting, inclusief het herwinnen van de mobiliteit van cliënten, vast te stellen en te leveren.

Fysieke belasting, als gedefinieerd in ISO/TR 12296:2012, is "elke activiteit die kracht vereist is om iemand of een deel van een lichaam te duwen, trekken, tillen, laten zakken, verplaatsen of in op enige manier te bewegen of ondersteunen..."

Onze doelstellingen bij het implementeren van preventie van fysieke belasting en mobiliteit zijn:

  • Het verbeteren van de werkomstandigheden van zorgverleners door het risico van biomechanische overbelasting en het arbeidsverzuim en de kosten die daaruit resulteren, te verlagen.
  • Het garanderen van de kwaliteit van de zorg, veiligheid, waardigheid, inclusief persoonlijke hygiëne, van cliënten.

ArjoHuntleigh stelt een pakket op maat samen dat optimaal is afgestemd op de behoeften van afzonderlijke zorginstellingen. Dat doen we op basis van klinisch onderzoek, de – naar algemene opvattingen en gepubliceerde – beste voorbeelden uit de praktijk alsook landelijke en internationale richtlijnen.