Studies hebben aangetoond dat het gebruik van de juiste hulpmiddelen musculoskeletale spanning en het risico van letsel sterk vermindert.

Onder personeel in de gezondheidszorg wordt een groter risico van musculoskeletaal letsel gerelateerd aan een hogere werkbelasting, meer frequente fysieke belasting, eerdere musculoskeletale symptomen en een gebrek aan tilhulpmiddelen. Het dagelijkse aantal taken waarbij fysieke belasting voorkomt, vormt de meest directe maatstaf ter beoordeling van het risico van rugpijn (Thomas, 2009; Collins, 2011).

In een studie van musculoskeletaal letsel, werkgerelateerde claims over een periode van zeven jaar (1997-2003), werd aangegeven dat 40% van het letsel ten gevolge van het tillen of verplaatsen van cliënten voorkomen had kunnen worden door tilliften te gebruiken (Pompeii, et al., 2009).

De maximumlimiet voor handmatig tillen is ca. 15 kg.
Een studie van Waters heeft opnieuw naar de NIOSH-tilindex gekeken, een ergonomische analysetool die wordt gebruikt om adviezen te geven m.b.t. het maximumgewicht voor tweehandige, handmatige tiltaken. De herziene index adviseert ca. 15 kg als limiet voor taken die het tillen en verplaatsen van cliënten behelzen. Die limiet wordt gebruikt als basis voor de meeste richtlijnen betreffende de transfers van cliënten. Studies hebben aangetoond dat het gebruik van de juiste hulpmiddelen musculoskeletale spanning en het risico van letsel sterk vermindert. Bij het gebruik van volledig beladen hulpmiddelen voor het tillen van cliënten waren de vereiste duw- en trekkrachten over het algemeen acceptabel voor 90% van de vrouwelijke bevolking (Waters, 2007; Rice, 2009).

Een positieve kosten-batenanalyse bij de implementatie van een programma Preventie van fysieke belasting
Een aantal studies heeft een significante vermindering en een positieve kosten-batenanalyse laten zien bij de implementatie van een programma voor de preventie van fysieke belasting, inclusief een hulpmiddel voor het tillen van cliënten en een daaraan gekoppelde training (Nelson, 2008; Tomas, 2009; Black, 2011, Lilpscomb, 2012).