Verschillende invalshoeken op het gebied van decubituspreventie en til- en transfertechnieken en nieuwe onderzoeksgegevens zijn gecombineerd in het belang van zowel de cliënt als de zorgverlener. 

In 1998 is het eerste Handboek Transfers verschenen om de fysieke belasting onder zorgverleners terug te dringen. De diverse beschreven til- en transfertechnieken hebben als doel de cliënt zo comfortabel en veilig mogelijk te verplaatsen met minimale belasting van de zorgverlener.

Onderzoek (Knibbe, 2014) wijst echter uit dat ergonomisch optimale technieken op een aantal punten deels in strijd zijn met de richtlijnen voor het voorkomen van decubitus.  In deze nieuwe editie maken de beschreven technieken het mogelijk de houding van de cliënt frequent te veranderen, terwijl het risico op huidschade voor de cliënt minimaal is.

Klik hier om het Handboek Transfers te bestellen