Om het risico op decubitus te verkleinen hebben we enkele praktische tips op een rijtje gezet.

Goede bedoelingen niet altijd goed genoeg gaat in op de risico's op decubitus bij het uitvoeren van handelingen die bedoeld zijn om het risico op decubitus te verkleinen. Wordt de handeling op de verkeerde wijze uitgevoerd, dan kan dit het tegenovergestelde effect hebben.

De kans op decubitus neemt eveneens af als het contactoppervlak wordt vergroot door de druk te spreiden en deze op risicoplaatsen lager wordt. 

Bij decubituspreventie en –behandeling spelen kosten en baten onvermijdelijk een rol, Juist gebruik van goede voorzieningen kan het maximale uit je investeringen halen.

Er wordt vaak ééndimensionaal naar decubituspreventie gekeken terwijl uit onderzoek blijkt dat een multidimensionele aanpak tot groter resultaat leidt.