Ondanks de vooruitgang die er in veel zorginstellingen op het gebied van de preventie van decubitus is geboekt, krijgt nog altijd ongeveer 20% van alle cliënten in een omgeving voor acute zorg te maken met decubitus.

Een decubituswond is een letsel dat optreedt bij een cliënt die gedurende lange tijd in dezelfde positie blijft. De wonden zijn bijzonder pijnlijk en kunnen leiden tot permanente invaliditeit en, in extreme gevallen, amputatie, orgaanfalen en overlijden. Een ernstige decubituswond kan aanzienlijke destructie van spieren, pezen en botten veroorzaken. Het probleem blijft ook niet beperkt tot acute zorg. Meer dan de helft van alle decubituswonden ontstaan in omstandigheden van langdurige zorgverlening.

Experts zijn het, gesteund door onderzoek, met elkaar eens: zij stellen dat het overgrote deel van decubituswonden in zorginstellingen voorkomen kan en moet worden. Er zijn eenvoudige, duidelijke procedures ter preventie van decubitus opgesteld, die gepresenteerd worden in de Internationale EPUAP/NPUAP-Richtlijn inzake Decubitus van 2009.

De financiële druk voor zorgaanbieders is aanzienlijk: in het VK gaat 4% van het jaarlijkse nationale gezondheidszorgbudget naar de preventie en behandeling van decubitus. In de VS bedragen de jaarlijkse kosten voor de behandeling en preventie van decubitus naar schatting 18 miljard dollar. Het zijn vooral de verpleegkundigen die het succes van de preventie in de hand hebben. Zij zijn essentieel voor het terugdringen van de kosten van wonden voor zorgaanbieders én voor het verbeteren van de cliëntervaring.

Deskundigen zijn in het algemeen optimistisch dat het doel van uitroeien van decubitus in alle gezondheidszorgomgevingen door succesvolle preventiestrategieën en uitgebreide klinische richtlijnen kan worden bereikt.

Neem voor meer informatie over de aanpak van ArjoHuntleigh voor decubituspreventie contact op met ArjoHuntleigh of lees hier meer over ons brede assortiment producten, oplossingen en diensten.

Bronnen: NHS (2010). NHS to adopt zero tolerance approach to pressure ulcers, National Patient Safety Agency, http://www.npsa.nhs.uk/corporate/news/nhs-to-adopt-zerotolerance-approach-to-pressure-ulcers/ Moore, Z. (2011). A randomized controlled clinical trial of repositioning, using the 30° tilt,- for the prevention of pressure ulcers, Journal of Clinical Nursing Shoker, H. (2010). Taking the Pressure off NHS Resources: Walsall Hospital’s NHS Trust Pilots ArjoHuntleigh’s Pressure Ulcer Prevention and Outcome Assessment, ArjoHuntleigh Getinge Group