In de ziekenhuiszorg komt het veel voor dat patiënten alleen liggend verplaatst mogen worden op de afdeling en tussen verschillende afdelingen, zoals op de SEH, Radiologie en IC.

Dit liggend verplaatsen gebeurt vaak handmatig met meer dan vier zorgverleners. De fysieke belasting voor deze zorgverleners gedurende de transfer overschrijdt de ARBO-norm. Bovendien is de verplaatsing voor een patiënt niet altijd comfortabel en veilig.

Middels een innovatieve combinatie van hulpmiddelen zoals plafondliften en verrijdbare liften met stretcherframe en tilband kunnen patiënten horizontaal door het ziekenhuis verplaatst worden middels inzet van twee zorgverleners. ArjoHuntleigh werkt nauw samen met het ziekenhuis om de afdelingen op elkaar af te stemmen qua inrichten van de afdelingen met hulpmiddelen en het standaardiseren van werktechnieken. Resultaat is een hogere doorloopsnelheid en verbetering van de patiëntveiligheid, met minder fysieke belasting voor de zorgverlener.

Verhoog patiëntveiligheid, comfort en efficiency.
 
Wilt u meer weten over Liggend tillen in de zorgketen? Neem dan hier contact me ons op.