Rugletsels in zorginstellingen zijn te voorkomen. Ingrepen die meerdere risicofactoren aanpakken en die procedures voor zorghandelingen bij cliënten afstemmen op de specifieke eisen van verpleegkundigen blijken uiterst effectief te zijn als het gaat om het verminderen van het aantal letsels van zowel personeel als cliënten.

De op feiten gebaseerde programma's omvatten de introductie van betere hulpmiddelen om een veilige mobiliteit van cliënten, een beleid van niet-tillen, een duidelijke risicoanalyse en herscholing te bevorderen. Door meerdere factoren in een instelling aan te pakken, slaagt dit type programma's voor preventie fysieke belasting erin het aantal gevallen van vermijdbaar letsel in de zorg terug te dringen.

Verpleegkundigen en zorgverleners in zowel ziekenhuizen als zorginstellingen hebben, in vergelijking met andere beroepen, de hoogste percentages werkgerelateerd rugletsel. Rugletsel ontstaat als gevolg van slechte ergonomische systemen. Die zouden zorgverleners anders wel in staat stellen om veilige zorghandelingen bij cliënten uit te voeren zonder het risico van letsels. Rugletsels vertegenwoordigen meer dan 70% van alle klachten in de verpleging.

Zorgaanbieders worden geconfronteerd met de uitdaging dat ze voortdurend nieuw personeel moeten vinden en herscholen, een cyclus waarin kostbare middelen wegvloeien. Iets meer dan de helft van alle verpleegkundigen loopt op enig moment in zijn loopbaan een letsel op dat in werkverzuim resulteert.

Neem voor meer informatie over de wijze waarop ArjoHuntleigh werkgerelateerde letsels kan helpen voorkomen contact op met ArjoHuntleigh of lees hier meer over ons brede assortiment producten, oplossingen en diensten.

Bron: Vecchio, N., et al. (2010). Work-Related Injury Among the Nursing Profession: An Investigation of Modifiable Factors, Griffith Business School, Griffith University