Maakt vroegtijdige mobilisatie van patiënten in kritieke toestand mogelijk

Belangrijk klinisch onderzoek toont aan dat vroegtijdige mobilisatie van patiënten op IC afdelingen helpt om verzwakking ten gevolge van het verblijf op IC tegen te gaan. Vroegtijdige mobilisatie zou ook het herstelproces van de patiënt en de functionele resultaten op de lange termijn bevorderen. (Morris 2007)

Dankzij de buitengewone positioneringsflexibiliteit van de Sara Combilizer kunnen patiënten voor wie mobilisatie eerder als zeer riskant of ongeschikt werd gezien, op een eenvoudige, veilige en comfortabele wijze naar een staande, zittende of liggende positie worden gebracht. Dat geldt ook voor patiënten met een laag aandachts- en bewustzijnsniveau, een slechte rompstabiliteit, mechanische beademing en hemofiltratielijnen in de lies. (Dueck 2010, McWilliams 2013). 

Uit bed komen– vroegtijdig, veilig en efficiënt

Patiënten mobiliteits- en bewegingstherapie geven heeft positieve lichamelijke effecten, zo blijkt uit klinisch onderzoek. Het mobiliseren van (mechanisch beademde) patiënten gedurende hun eerste dagen op de IC afdeling zorgt voor betere fysieke stimulatie. Dit uit zich in sterkere spieren, een sterker skelet en een betere vasculaire en respiratoire functie. Bovendien neemt het risico dat patiënten een delirium krijgen aanzienlijk af. (Brahmbatt 2010).

Sara Combilizer ondersteunt de mobilisatietherapie voor patiënten en garandeert een minimale fysieke belasting van de zorgverleners. Veilig en efficiënt, voor zowel patiënten als zorgverleners.

Reductie van ligdagen

Intensieve zorg, met name initiële zorg met mechanische beademing, brengt hoge kosten met zich mee. Vroegtijdige mobilisatie kan helpen om de verblijfsduur op zorgintensieve afdelingen en in het ziekenhuis in het algemeen te verkorten, met kostenbesparing en betere financiële resultaten als gevolg. (McWilliams 2013, Lord 2013).